SODIUM BICARBONATE 99%

Xuất xứ : Trung Quốc, Thái Lan, Ý
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

ASCORBIC ACID_VITAMIN C

Xuất xứ : Trung Quốc, Thái Lan
Quy cách : 25kg/thùng

Xem tiếp

SORBITOL 70%

Xuất xứ : Indonesia, Thái Lan
Quy cách : 270kg/phuy, 275kg/phuy

Xem tiếp

POLY ALUMINIUM CHLORIDE (P.A.C)

Xuất xứ : Trung Quốc, Việt Nam
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

POTASSIUM CARBONATE 99,5%

Xuất xứ : Hàn Quốc
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

TINH BỘT MÌ

Xuất xứ : Pháp
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

POLYETHYLENE GLYCOL (PEG)

Xuất xứ : Hàn Quốc, Ấn Độ
Quy cách : 25kg/bao, 225kg/phuy

Xem tiếp

POLYVINYL PYRROLIDONE K30 (USP 32)

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 25kg/thùng

Xem tiếp

LANOLINE ANHYDROUS

Xuất xứ : Úc
Quy cách : 50kg/thùng

Xem tiếp

ASPIRIN

Xuất xứ : Thái Lan, Trung Quốc
Quy cách : 50kg/thùng

Xem tiếp

VITAMIN B1 - USP

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 25kg/thùng

Xem tiếp

GLYCERINE

Xuất xứ : Malaysia, Indonesia
Quy cách : 250kg/phuy

Xem tiếp

Call
Zalo chat