AMONIAC

Xuất xứ : Việt Nam
Quy cách : 220lít/phuy

Xem tiếp

NITRIC ACID

Xuất xứ : Hàn Quốc, Thái Lan
Quy cách : 35kg/can, 280kg/phuy

Xem tiếp

MAGNESIUM SULPHATE HEPTAHYDRATE

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE

Xuất xứ : Đài Loan
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

PHOSPHORIC ACID

Xuất xứ : Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Quy cách : 35kg/can

Xem tiếp

AMMONIUM SULPHATE (PHÂN SA)

Xuất xứ : Philippines, Trung Quốc, Đài Loan
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

UREA

Xuất xứ : Việt Nam
Quy cách : 50kg/bao

Xem tiếp

POTASSIUM CHLORIDE

Xuất xứ : Israel, Đức, Belarus
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

POTASSIUM CARBONATE 99,5%

Xuất xứ : Hàn Quốc
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

POTASSIUM SULPHATE

Xuất xứ : Đài Loan
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

ZINC SULPHATE HEPTAHYDRATE

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

Call
Zalo chat