TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH HÓA CHẤT

Số lượng : 05 người

Hạn nộp hồ sơ: 2023-10-31

TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Số lượng : 02

Hạn nộp hồ sơ: 2017-12-31

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Số lượng : 02

Hạn nộp hồ sơ: 2017-12-31

Call
Zalo chat