ZINC STEARATE

Xuất xứ : Singapore
Quy cách : 20kg/bao

Xem tiếp

ISO BUTANOL

Xuất xứ : Malaysia, Đức, Singapore, Trung Quốc
Quy cách : 167kg/phuy, 165kg/phuy

Xem tiếp

ZINC OXIDE

Xuất xứ : Đài Loan, Malaysia, Việt Nam
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

CYCLOHEXANONE (CYC)

Xuất xứ : Trung Quốc, Đài Loan
Quy cách : 190kg/phuy

Xem tiếp

METHYLENE CHLORIDE (MC)

Xuất xứ : Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc
Quy cách : 250kg/phuy

Xem tiếp

TRIETHANOLAMINE - TEA 99%

Xuất xứ : Malaysia, Thái Lan
Quy cách : 232kg/phuy

Xem tiếp

ETHYL ACETATE

Xuất xứ : Đài Loan, Trung Quốc
Quy cách : 180kg/phuy

Xem tiếp

ACETONE

Xuất xứ : Đài Loan
Quy cách : 160kg/phuy

Xem tiếp

TOLUENE

Xuất xứ : Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan
Quy cách : 179kg/phuy

Xem tiếp

TITANIUM DIOXIDE

Xuất xứ : Trung Quốc, Úc
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

METHANOL

Xuất xứ : Saudi Arabia, Malaysia
Quy cách : 163kg/phuy

Xem tiếp

CALCIUM CARBONATE

Xuất xứ : Việt Nam
Quy cách : 25kg/bao, 50kg/bao

Xem tiếp

Call
Zalo chat