AMONIAC

Xuất xứ : Việt Nam
Quy cách : 220lít/phuy

Xem tiếp

LAS (SODIUM LAURYL BENZENE SULFONATE)

Xuất xứ : Trung Quốc, Việt Nam
Quy cách : 210kg/phuy, 30kg/can

Xem tiếp

HYDROGEN PEROXIDE 50% (OXY GIÀ)

Xuất xứ : Thái Lan, Bangladesh
Quy cách : 30kg/can, 35kg/can, 1000kg/tank

Xem tiếp

SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 99%

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 50kg/bao, 25kg/bao

Xem tiếp

MUỐI TINH KHIẾT

Xuất xứ : Thái Lan, Trung Quốc
Quy cách : 50kg/bao

Xem tiếp

MAGNESIUM SULPHATE HEPTAHYDRATE

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

SODA ASH LIGHT 99,2%

Xuất xứ : Trung Quốc, Bulgaria, Nga, UAE
Quy cách : 25kg/bao, 40kg/bao, 50kg/bao

Xem tiếp

CAUSTIC SODA FLAKES 98%MIN

Xuất xứ : Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

CAUSTIC SODA FLAKES 99%MIN

Xuất xứ : Trung Quốc, Bangladesh
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

ETHANOL

Xuất xứ : Việt Nam
Quy cách : 30lít/can, 220lít/phuy

Xem tiếp

AMMONIUM CHLORIDE

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 25kg/bao

Xem tiếp

POLYVINYL PYRROLIDONE K30 (USP 32)

Xuất xứ : Trung Quốc
Quy cách : 25kg/thùng

Xem tiếp

Call
Zalo chat